Koniec sztucznego kreowania listopadowych kosztów

 Dodano: 2012-11-08

W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić w grudniu podwójnych zaliczek – informuje Rzeczpospolita. Znowelizowane przepisy ustawy o PIT, które obowiązują od początku 2012 r., zniosły dotychczasowy sposób opłacania podatku za ostatni okres rozliczeniowy. Zmiana przepisów dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy co miesiąc, jak i co kwartał.

Od tego roku kwota i termin zapłaty zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy nie różni się od pozostałych. W przypadku rozliczenia miesięcznego, do 20 grudnia należy wpłacić zaliczkę za listopad wyliczoną według przychodów i kosztów. Zaliczkę za grudzień wpłaca się do 20 stycznia następnego roku. Przy rozliczeniu kwartalnym obowiązek zapłaty zaliczki do 20 grudnia przestał obowiązywać. Podobnie jak w rozliczeniu miesięcznym, ostatnią zaliczkę płaci się do 20 stycznia i ma ona wysokość wyliczoną według faktycznych przychodów i kosztów. Od tego roku przedsiębiorcy, zamiast wpłacać zaliczkę za ostatni okres rozliczeniowy, mogą do 20 stycznia złożyć zeznanie podatkowe za cały poprzedni rok. Zwalnia to z obowiązku zapłaty zaliczki, ale jeżeli z zeznania wyniknie podatek do zapłaty, należy wpłacić go do 20 stycznia. W przypadku nadpłaty podatku, urząd skarbowy ma trzy miesiące na dokonanie zwrotu. Termin ten liczy się od momentu złożenia zeznania rocznego. Nowe przepisy dają przedsiębiorcom możliwość skorzystania z dwóch form zapłaty podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy. Wybór należy uzależnić od ewentualnego zwrotu wynikającego z rozliczenia rocznego. Przedsiębiorcy, którzy przewidują, że w związku z rozliczeniem PIT uzyskają zwrot podatku dochodowego, mogą wybrać złożenie zeznania rocznego do 20 stycznia, zamiast wpłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas – w zależności od przysługujących ulg - mogą liczyć na brak konieczności zapłaty ostatniej zaliczki lub szybszy zwrot podatku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 listopada 2012 r.