NFZ ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dodano: 2012-11-05

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj medycyna.net.pl