Informacja dot. zmian w umowach indywidualnych upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

Dodano2012-10-30

czytaj medycyna.net.pl