NFZ: warunki zawierania i realizacji umów w 2013 roku i latach następnych

Dodano: 2012-10-30

Na stronie internetowej NFZ ukazało się w czwartek (11 października) zarządzenie określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia nr 59/2012/DSOZ. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów obowiązujących w roku 2013 i latach następnych. Więcej: www.nfz.gov.pl