Nowości w Systemie Obsługi Przychodni Pacjent ver.1.0.09

Dodano: 2009-11-25

Dane pacjenta

 1. Po powrocie z dodawania nowego pacjenta do kartoteki pacjentów, jest on filtrowany i zaznaczany po Numerze Kartoteki (zawsze!)

Terminarze

 1. Rejestrowanie wizyty (terminu) bez podania konkretnej daty - tzw. terminy nieokreślone.Możliwe w rejestracji z listy pacjentów, oraz w gabinecie z listy wizyt, a także podczas realizacji wizyty.
 2. W terminarzu dziennym dodano listę, która określa do jakiego typu kolejki zakwalifikować termin przy liczeniu kolejek oczekujących dla NFZ. Domyślnym typem jest kolejka dla Komórki - Miejsca Wykonywania.
 3. Wprowadzenie możliwości powtórzenia wydruku wizyt utworzonych z kolejek w oknie tworzenia wizyt.
 4. Liczenie kolejek na podstawie terminarza (jeśli brak terminarza to są zera) dla komórek, dla których muszą być liczone kolejki (narzucone przez NFZ) oraz dla procedur.Tworzenie raportu kolejek XML z możliwością edycji wyliczonych wartości.

Obsługa wizyt

 1. Respektowanie typu poradni przy obsłudze wizyt.
  Typ poradni jest ustawiany przez administratora systemu w miejscu pracy i ma wpływ na wygląd wizyty. Odpowiednie zakładki są ustawiane jako widoczne bądź niewidoczne w zależności od raz wprowadzonego typu gabinetu. Poniżej znajduje się spis gabinetów możliwych do wyboru oraz odpowiadające im widoczne zakładki podczas uzupełniania wizyty.
 2. W gabinecie na liście wizyt zaznaczana jest informacja o wprowadzonej grupie dyspanseryjnej pacjenta.
 3. Nowa zakładka w wizycie Wynik widoczna tylko w module GAB w poradniach typu: Punkt Pobrań, USG, LAB, RTG z możliwością wydruku podczas wizyty.
 4. Zmiana wydruku wizyty (możliwość ustawienia jednakowego dla całej przychodni formatu wydruku taki jak recepty oraz wprowadzenie odmiennego formatowania zawartości wydruku). Zmiana formatu wydruku wizyty wiąże się również ze zmianą formatu wydruku skierowania wychodzącego. Jest to jedno ustawienie, które ma wpływ na dwa wydruki.
 5. Uproszczona procedura wprowadzania skierowania wychodzącego do specjalisty i do diagnostyki

Pozostałe

 1. Nowe parametry pracy programu Kod pocztowy i Poczta dla nowowprowadzanego pacjenta.
 2. Wzorce szablonów i tekstów standardowych do wypełniania zakładki Wyniki.
 3. Dodatkowe uprawnienie dla poradni: poprawianie wyniku.
 4. Wprowadzenie umów dla firm prywatnych.
 5. Umowy i cenniki powodują zmianę wyświetlania szczegółów wizyt w historii i statystyce.
 6. Wprowadzenie cenników wykorzystywanych w wizytach, za które pacjent płaci sam osobiście.
 7. Przebudowany słownik Elementów Leczenia co pociąga za sobą:
  - zmianę edycji / dodawania Elementów Leczenia
  - zmianę sposobu przypisania Elementów Leczenia do Poradni (krzyżowe przypisanie - wyświetlając Element Leczenia można wskazać w których poradniach ma on być wykorzystywany, natomiast wyświetlając poradnię można przejrzeć Elementy Leczenia widoczne w tej konkretnej poradni)
  - możliwość przypisania nowych kodów ICD9 w zależności od obowiązującej (narzuconej przez NFZ) wersji słownika kodów ICD9