System Obsługi Przychodni Pacjent - Rejestracja 

 

W rejestracji pacjent oczekujący na wizytę musi być szybko zidentyfikowany. Również informacja o dodatkowych uprawnieniach jemu przysługujących musi być czytelna. Łatwość z jaką można założyć kartotekę nowemu pacjentowi jest nie bez znaczenia.

Podczas rejestracji wizyty widoczna jest ilość już zarejestrowanych pacjentów do wybranego lekarza, co umożliwia równomierne "rozłożenie" pacjentów do lekarzy. Tutaj też następuje rejestracja pacjenta w POZ (jeżeli pacjent złoży deklarację POZ w placówce). Program daje możliwość rejestracji w POZ u lekarza, pielęgniarki, położnej środowiskowej lub w ośrodku szkolno-wychowawczym (szkoła, dom pomocy społecznej). Wprowadzone deklaracje można na koniec miesiąca wyeksportować do pliku zgodnie z wymaganiami NFZ

  1. Informacje o pacjencie i deklaracje POZ
  2. Nowa wizyta i planowanie wizyt z terminarza
  3. Zmiana użytkownika i ustawienia programu
  4. Licznik deklaracji POZ informujący na bieżąco o stanie deklaracji dla personelu (więcej o liczniku deklaracji POZ)
  5. Informacja o aktualnej deklaracji POZ dla lekarza, pielęgniarki i położnej oraz deklaracji szkolnej.

W rejestracji następuje rejestracja pacjenta w POZ (jeżeli pacjent złoży deklarację POZ w placówce). Program daje możliwość rejestracji w POZ u lekarza, pielęgniarki, położnej środowiskowej lub w ośrodku szkolno-wychowawczym (szkoła, dom pomocy społecznej). Wprowadzone deklaracje można sprawozdawać na stan pierwszego dnia miesiąca do NFZ zgodnie z obowiązującą specyfikacją XML typu DEKL.

Zgodnie z deklaracjami pacjenta, może być on później przyjmowany w poradni ogólnej czy dziecięcej. W przypadku braku deklaracji POZ (pacjent przebywa czasowo na terenie działania przychodni, lub nie została ona jeszcze wprowadzona do systemu) program zasugeruje konieczność przyjęcia pacjenta w gabinecie pomocy doraźnej (wizyty takie są osobne finansowane przez NFZ lub macierzystą przychodnię pacjenta).

 

 


program do obsługi przychodni lekarskiej • program dla przychodni • system obsługi pacjenta w przychodni • rejestracja pacjentów w poz • systemy medyczne przyszłości • gabinet medyczny program • gabinet lekarski program