System Obsługi Przychodni Pacjent - Statystyka

 

    Administracja przychodni jest głównie zainteresowana statystyką pracy w placówce. Ważna jest możliwość kontroli bieżącej realizacji kontraktu z NFZ lub z innymi firmami. Nie bez znaczenia jest również opcja wykonywania podliczeń ilościowo-wartościowych badań diagnostycznych lub terapeutycznych wykonywanych przez przychodnię. Takie podstawowe zestawienia i funkcje kontroli to niezbędne narzędzie, dzięki któremu widzimy można śledzić pracę przychodni.

Funkcje statystyczne dostępne w programie:

 • Zestawienie okresowe wizyt
  Umożliwia kontrolę procedur i rozliczenia z NFZ. Pozwala na sprawdzenie ilości punktów w wizytach z dowolnego przedziału czasowego. Wizyty można wyświetlić według daty, poradni i konkretnego lekarza.
 • Zestawienie deklaracji POZ
  Pozwala na dokładną kontrolę deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z podziałem na personel i zakresy wiekowe pacjentów.
 • Zwielokrotnione wizyty
  System podpowiada wizyty które prawdopodobnie zostały wprowadzone przez personel ośrodka medycznego podwójnie. Sytuacja taka może wynikać z pomyłki operatora i jest wychwytywana przez ten element systemu.
 • Sprawozdania
  System generuje dane niezbędne do szybkiego przygotowania formularzy MZ-11, MZ-55 i ZD-3.
 • Zestawienia definiowane
  Element programu pozwalający przygotować indywidualnie potrzebne zestawienie.
 • Punkt pobrań
  Zestawienie badań wykonanych w laboratorium
 • SNRL
  System numerowania recept lekarskich - informacja o dostępnych ilościach recept z pul wprowadzonych do programu

 

 


program do obsługi przychodni lekarskiejprogram dla przychodnisystem obsługi pacjenta w przychodnirejestracja pacjentów w pozsystemy medyczne przyszłościgabinet medyczny programgabinet lekarski program