Korzystanie z e-faktur przynosi oszczędności

Dodano: 2012-11-16

W Polsce zaledwie 10 proc. firm stosuje elektroniczne faktury. Jak tłumaczy ekspert współpracujący z Rzeczpospolitą, w Polsce nie ma żadnych ograniczeń technologicznych ani prawnych, które uniemożliwiałyby stosowanie e-faktur. Ponadto od 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów liberalizujące kwestię stosowania e-faktury.

Zostanie wprowadzona tzw. zgoda domniemana na otrzymanie faktury elektronicznej. Komisja Europejska liczy, że dzięki temu do 2020 r. e-faktury zaczną dominować w całej Unii Europejskiej. Na razie jednak, jak wynika z badań, z e-faktur korzysta tylko 10 proc. polskich firm. Według eksperta przejście na e-faktury oznacza wymierne korzyści finansowe dla firm. Średni koszt finansowy obsługi jednej faktury papierowej wynosi 4 zł. Tymczasem koszt wystawienia jednej faktury elektronicznej to kilkanaście groszy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 listopada 2012 r.