Nowości w programie SOP Pacjent w wersji 1.19.0.3

Dodano: 2012-10-04

W nowej wersji SOP Pacjent zaktualizowano tworzenie list oczekujących zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2012/DSOZ Prezesa NFZ.