Fiskalizacja

Dodano: 2011-02-17

Zgodnie z zapowiedzią przekazujemy sugerowane przez SCS Bydgoszcz rozwiązania wprowadzenia fiskalizacji sprzedaży usług medycznych:

  1.Wykorzystanie systemu SOP Pacjent – po zarejestrowaniu wizyty zostanie wydane polecenie fiskalizacji usługi, spowoduje to wydrukowanie paragonu fiskalnego na drukarce fiskalnej oraz odnotowanie tej informacji w danych wizyty. W przypadku konieczności wystawienia faktury do paragonu, faktura będzie wystawiona z systemu SOP Pacjent.

  Księgowanie będzie się odbywało ręcznie na podstawie raportu dziennego lub miesięcznego i zestawienia faktur.

  2.Integracja systemu SOP Pacjent z systemem finansowo-księgowym – fiskalizacja usług odbywa się w systemie SOP Pacjent,  analogicznie jak w pkt. 1, następnie wykonywany jest import paragonów do systemu finansowo-księgowego, gdzie będą księgowane. Rozwiązanie to można rozłożyć w czasie. Najpierw wykonać fiskalizacje zgodnie z pkt. 1, następnie w późniejszym okresie zintegrować SOP Pacjent z systemem księgowym.

  3.Wykorzystanie systemu fakturowania zintegrowanego z systemem finansowo-księgowym – paragony wprowadzane będą niezależnie od realizacji wizyt w systemie fakturowania. Księgowanie automatyczne w systemie finansowo-księgowym. Rozwiązanie to wymaga uruchomienia w punktach sprzedaży usług medycznych podlegających fiskalizacji systemu fakturowania.

  Wszystkie stanowiska komputerowe, na których będzie dokonywana fiskalizacja usług wymagają zainstalowanego systemu operacyjnego WinXP lub Win7.

  We wszystkich rozwiązaniach konieczny jest zakup drukarek fiskalnych w liczbie zgodnej z przewidywaną liczbą punktów sprzedaży usług medycznych podlegających fiskalizacji.

  Rozwiązanie 2 i 3 oparte jest na systemie Comarch Opt!ma, którego moduły są już eksploatowane w większości przychodni i który to system jest zalecany przez SCS Bydgoszcz jako rozwiązanie zintegrowanego systemu informatycznego dla przychodni.

  Rozwiązania będą funkcjonowały z drukarkami fiskalnymi zalecanymi przez SCS Bydgoszcz. Lista drukarek jest w opracowaniu.