Zmiany w wersji 1.0.15.0

Dodano: 2010-10-11

 1. W związku z zarządzeniem Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010r. zmieniono sposób składania deklaracji POZ do lek / piel / poł. Dodano listę rozwijalną z miejscem złożenia deklaracji. Zawartość tej listy jest uzależniona od konfiguracji zakresów wiekowych dla umów POZ. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
 2. W związku z zarządzeniem Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010r. zmieniono sposób składania deklaracji POZ do pielęgniarki szkolnej. Dodano listę rozwijalną z miejscem złożenia deklaracji. Zawartość tej listy jest uzależniona od konfiguracji miejsc wykonywania usług przypisanych do poradni-szkół. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. Zaktualizowano Internetowy System Deklaracji Szkolnych, aby można było składać deklaracje szkolne przez internet zgodnie z ww. zarządzeniem.
 3. W związku z powyższymi zmianami, przereorganizowaniu uległ dolny panel informujący o obecnym statusie pacjenta w POZ oraz historii zmian w POZ.
 4. Podczas zapisywania wizyty z jednoczesnym wydrukiem nie zawsze zamykało się okno informujące o postępie drukowania. Poprawiono ten błąd.
 5. Zablokowano możliwość tworzenia list POZ od dnia 01-11-2010. Tworzenie list będzie dostępne po konsultacji przychodni z działem wdrożeń i aktualizacji informacji zawartych w deklaracjach POZ wymaganych w zarz. 60/2010/DSOZ Prezesa NFZ.
 6. W pewnych okolicznościach nie było zapisywane skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, mimo, że pojawiała się informacja o pomyślnym zapisaniu danych. Wydruk takiego skierowania był niemożliwy. Usunięto przyczynę błędu.
 7. W pewnych okolicznościach nie była zapisywana recepta (i nie pojawiała się ona w wizycie) mimo, że następował prawidłowy wydruk recepty. Mogło to powodować wydrukowanie dwóch recept z tym samym numerem, z czego tylko jedna była zapisywana w bazie danych. Po konsultacjach z Wydziałem Gospodarki Lekami NFZ znaleziono i usunięto przyczynę powstawania błędu.
 8. Uszczelniono proces weryfikacji danych pacjenta w przypadku uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
 9. Uszczelniono proces weryfikacji danych na dokumencie potwierdzającym uprawnienie do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
 10. Zmodyfikowano wydruk korekty rachunku / faktury dla pacjentów unijnych - zwiększono czytelność informacji.
 11. Zmodyfikowano wygląd panelu z informacjami dodatkowymi wizyty na liście wizyt - dodano inf. o ubezp. pacjenta i ew. dokumencie potwierdzającym sposób ubezpieczenia.
 12. Z wydruku faktury usunięto omyłkowo napis ORYGINAŁ / KOPIA. Przywrócono napis.
 13. Przy zapisywaniu nowego dokumentu UE następuje kontrola zgodności nr PESEL / nr IPW na dokumencie i w danych pacjenta. W przypadku niezgodności następuje prośba o potwierdzenie chęci zapisania dokumentu.
 14. Przy przypisywaniu dokumentu UE do pacjenta następuje kontrola zgodności nr PESEL / nr IPW na dokumencie i w danych pacjenta. W przypadku niezgodności następuje prośba o potwierdzenie chęci przypisania dokumentu