Comarch 

 
 

CDN Optima


Aby współczesna firma mogła skutecznie działać w warunkach otwartego rynku zbytu wymaga skutecznego oprogramowania. Oczekuje rozwiązań uwzględniających pełen zakres działań przedsiębiorstwa: oprócz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych po przedstawienie pełnego obrazu działalności operacyjnej i finansowej firmy. 

Wymagania te w pełni zaspokaja system CDN OPTIMA oferowany przez naszą firmę. Jest to oprogramowanie w pełni zgodne z przepisami prawa służące do zarządzania, obsługi sprzedaży, księgowości, kadr i płac. Program wspomaga prowadzenie małej i średniej firmy oraz zawiera dodatkowy moduł Biuro Rachunkowe służący do zarządzania biurem rachunkowym i kancelarią na wszystkich etapach obsługi klienta.


Oprogramowanie CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows w wersji jednostanowiskowej oraz wspiera efektywną i wydajną pracę w sieci.

Interfejs programu CDN OPT!MA jest przyjazny i ergonomiczny, co ułatwia pracę z programem nie tylko zaawansowanym użytkownikom, ale i rozpoczynającym pracę z komputerem. Każdy użytkownik może dodatkowo skorzystać z pomocy wbudowanej w program lub dowiedzieć się więcej za pomocą usługi CDN ASYSTA.

Charakterystyczną i bardzo ważną cechą systemu jest budowa modułowa, która pozwala na bardzo elastyczne dopasowanie pracy programu i możliwości do potrzeb firmy. Zapewnia możliwość rozszerzania funkcji i elementów oprogramowania w miarę rozwoju firmy.

Moduły programu dostępne w systemie CD OPTIMA:

 • Kasa/Bank - centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie informacje o wpływach i wydatkach firmy. Moduł usprawnia analizę i prognozowanie przepływów finansowych oraz ich windykację. Elektroniczna wymiana danych z bankiem przyspiesza proces rozliczeń płatności.
 • Faktury - podstawowy moduł do łatwego wystawiania dokumentów handlowych. Umożliwia tworzenie dokumentów handlowych w walutach obcych oraz pełną obsługę kontrahentów z Unii Europejskiej. Specjalnie zaprojektowane Okno Sprzedaży Dedykowanej gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące stałych klientów. Użytkownik może wybrać najdogodniejszy dla niego sposób pracy i tworzenia dokumentów.
 • Handel - moduł wspomagający prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Zapewnia proste prowadzenie wielu magazynów, automatyczne generowanie faktur z kilku dokumentów magazynowych, kompletacje towarów, obsługę opakowań kaucyjnych, zamienników.
 • e-Sklep - powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży online. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na pełnej integracji e-Sklepu, zarówno z programem dla małych i średnich firm CDN OPT!MA, jak i systemem klasy ERP - CDN XL.
 • Detal - dedykowany interface usprawniający proces sprzedaży detalicznej oraz współpracujący z urządzeniami peryferyjnymi tj. ekranami dotykowymi, czytnikami kodów kreskowych, kasami i drukarkami fiskalnymi.Moduł dodatkowo pozwala na handel towarami kaucjonowanymi, sprzedaż od wartości, rozliczenia kasy oraz obsługę kart płatniczych i bonów towarowych.
 • Serwis - dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania.
 • CRM - usprawnia obsługę klientów firmy poprzez globalne zarządzanie kontaktami i zadaniami pracowników. Pracę zespołu można łatwo kontrolować i planować dzięki funkcjonalnym kalendarzom. Kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem przyspiesza komunikację w firmie.
 • Pulpit Menadżera - udostępnia, na zabezpieczonych hasłem stronach internetowych, informacje o najważniejszych zdarzeniach i procesach z punktu widzenia zarządzania firmą. Kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili i z każdego miejsca na ziemi podejmować decyzje w oparciu o bieżące dane zgromadzone w Systemie CDN OPTIMA lub podglądać prace biura rachunkowego prowadzącego księgowość w modelu usługowym (CDN Online).
 • Analizy - kilkaset różnego rodzaju analiz, wykorzystujących dane ze wszystkich modułów tworzy intuicyjne i przyjazne narzędzie pracy dla kadry zarządzającej. Przedstawienie danych zarówno w sposób graficzny, jak i tabelaryczny sprawnie wspomaga podejmowanie decyzji biznesowych. Możliwość definiowania przez Użytkownika analiz podwyższa elastyczność i otwartość modułu.
 • Biuro Rachunkowe - skuteczna organizacja pracy biura jest możliwa dzięki zarządzaniu i kontroli zadań oraz ewidencji postępu procesu rozliczania klienta. W module dostępne są również narzędzie analizy rentowności obsługi klienta oraz efektywności pracowników. Obsługę baz danych klientów optymalizują operacje seryjne.
 • Obieg Dokumentów - gromadzenie i katalogowanie różnego rodzaju dokumentów spoza systemu. Biblioteka dokumentów pozwala na szybkie wprowadzenie dokumentów zewnętrznych do systemu, załączanie scanów, plików oraz opisywanie ich w dowolny sposób. Dokumenty można kojarzyć z dowolnymi elementami w CDN OPT!MA.
 • Księga Podatkowa - obsługuje księgowość firmy rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wspiera podatników VAT w sprawnej ewidencji rejestru zakupu i sprzedaży, pozwalając na dogodne rozbicie ich na rejestry cząstkowe oraz ewidencję pomocniczą oraz umożliwia wydruk deklaracji VAT-7.
 • Księga Handlowa - funkcjonalne narzędzie do prowadzenia ksiąg handlowych przyspieszające pracę działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów, liczenia deklaracji podatkowych. Użytkownik może dodatkowo skorzystać z funkcji księgowań okresowych, wielopoziomowego planu kont, ewidencji dodatkowych oraz kontroli sald kont rozrachunkowych. Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo obsługę kont walutowych.
 • Środki Trwałe - moduł przedstawiający pełen obraz zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, umożliwiający ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Moduł automatyzuje generowanie odpisów amortyzacyjnych, planu amortyzacji z uwzględnieniem szczególnych jej przypadków oraz dokumentów środków trwałych.
 • Płace i Kadry - operacje seryjne usprawniają ewidencję pracowników, oraz przyspieszają wyliczanie wynagrodzeń. Moduł prowadzi rozliczenia z ZUS oraz generuje wszystkie konieczne deklaracje. Moduł Płace i Kadry Plus rozszerzony jest o obsługę firm wielooddziałowych, współpracę z rejestratorami czasu pracy oraz swobodne definiowanie składników wynagrodzeń.

Program jest konfigurowalny, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować go do indywidualnych potrzeb każdej małej i średniej firmy. Zastosowane rozwiązania wpływają na znaczną automatyzację pracy firmy.

Program CDN OPT!MA odpowiada na potrzeby bieżącego funkcjonowania firmy i prognozowania jej działalności.

 

CDN XL

 

Integralność informacji
CDN XL to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP dedykowany średnim i dużym firmom handlowym, produkcyjnym oraz usługowym. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. System umożliwia pracę on-line/off-line firmom wielooddziałowym, posiadającym skomplikowany obieg dokumentów. Oprogramowanie doskonale wspiera pracę przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz oddziałów przedsiębiorstwa. CDN XL pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego poprzez współpracę z systemami EDI (Electronic Data Interchange). Istnieje też możliwość dzierżawy systemu - czyli użytkowania go przez internet w modelu ASP (Application Service Provision) poprzez platformę CDN Online. W systemie CDN Online dane przechowywane są w Centrum Danych Comarch (DC Comarch), które zbudowane są zgodnie z najnowszą technologią, umożliwiającą tylko autoryzowany dostęp do systemu.

Pewność jutra 
CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej. W ofercie Comarch dostępne są dedykowane - narodowe wersje systemu CDN XL. System został zaprojektowany przez zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów, programistów i konsultantów, którzy wraz z Partnerami Comarch stanowią silne wsparcie merytoryczne dla Klientów. Każda nowa wersja systemu CDN XL jest dostosowana do zmieniających się przepisów prawnych oraz wzbogacona o nowe funkcje zwiększające ergonomię pracy.

Elastyczność i skuteczność
Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacjii i konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb Klienta. Elastyczność systemu umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami. Bazując na wieloletnich doświadczeniach firmy Comarch oraz naszych Partnerów wypracowano Metodykę Wdrożeń Systemu ERP, która pozwala na prowadzenie projektu wg sprawdzonego planu zapewniając skuteczność, optymalizację i znaczne skrócenie czasu wdrożenia.

Wydajność i bezpieczeństwo
CDN XL to system działający w układzie klient-serwer. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii - Microsoft SQL Server 2005 - zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Dodatkowe narzędzia dają możliwości uzupełniania systemu o nowe funkcje. Unikalność produktu podkreśla certyfikat Designer for Microsoft BackOffice.

Moduły dostępne w programie Optima XL

 • Moduł Administracyjny
  Moduł Administracyjny jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie systemem CDN XL oraz jego szeroka parametryzacja.
 • Moduł Sprzedaż
  Moduł Sprzedaż systemu CDN XL pozwala na pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej, eksportowej i gospodarki magazynowej w firmie.
 • Moduł CRM
  Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem, jest - w pełni zintegrowany z całym pakietem - moduł CRM (Customer Relationship Management).
 • Moduł Zamówienia
  Obieg dokumentów w systemie CDN XL zaprojektowano wg normy ISO i może się on rozpocząć już od zarejestrowania Zapytania ofertowego zarówno na sprzedaż jak i zakup.
 • Moduł Zamówień Internetowych iZam
  Moduł zamówień internetowych umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość sprawdzania aktualnego stanu swoich płatności, wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. Może on również wprowadzać nowe zamówienia do systemu oraz śledzić pełną ścieżkę ich stanu realizacji, wraz z dostępem do dokumentów handlowych.
 • CDN OPT!MA Off-line
  CDN OPT!MA Off-line to podsystem służący do prowadzenia sprzedaży i rozliczeń z kontrahentami przeznaczony zarówno dla obsługi oddziałów i sklepów, jak i dla akwizytorów oraz przedstawicieli handlowych.
 • Moduł Import
  CDN XL obsługuje pełny obieg dokumentów importowych, począwszy od zamówień importowych, poprzez faktury od dostawcy, przejście towaru przez skład celny, aż do wprowadzenia zasobów do magazynu i odpowiedniego zaksięgowania dokumentów wraz z rozliczeniem płatności.
 • Moduł Księgowy
  Praca w module KSIĘGOWOŚĆ oparta jest o wielopoziomowy plan kont, który, jak inne kartoteki systemu CDN XL, posiada strukturę drzewa, umożliwiając jednocześnie dostosowanie jego budowy do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 • Moduł Płace i Kadry
  Obsługuje pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych - od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.
 • Moduł Środki Trwałe
  Moduł Środki Trwałe umożliwia wprowadzanie i ewidencję podstawowych składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także wyposażenia wartościowego.
 • Moduł Produkcji
  Moduł Produkcji systemu CDN XL zawiera elastyczne rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. Wykorzystując dostępne maszyny, narzędzia i inne zasoby, można wytworzyć zarówno produkty gotowe jak i półfabrykaty czy podzespoły.
 • Moduł Serwis/Remonty
  Dedykowany dla firm o rozbudowanych procesach serwisowych, prowadzących także gospodarkę remontową moduł pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie zleceń serwisowych lub remontowych z uwzględnieniem czynności serwisowych, materiałów koniecznych do realizacji zlecenia, kart pracy oraz opcjonalnie kosztów dojazdów do miejsc serwisowych.
 • Raportowanie
  Dzięki elastycznej strukturze systemu możliwe staje się stworzenie prawie dowolnego zestawienia czy raportu opartego na informacjach dostępnych w bazie danych. Aby ułatwić korzystanie z zasobów informacyjnych systemu CDN XL, zaimplementowano cały szereg funkcji pozwalających zautomatyzować i uprościć proces dotarcia do odpowiednich danych.
 • Moduł Controlling
  CDN XL wyposażony został w rozbudowany system wielowymiarowej analizy zdarzeń gospodarczych, stanowiący fundament dla rachunkowości zarządczej, controllingu i wielowymiarowych analiz danych. Koncepcja tego systemu osadzona jest na wielowymiarowym opisie analitycznym dokumentów źródłowych (faktur, not memoriałowych, list płac i innych dokumentów generowanych w systemie).
 • Rozszerzenia funkcjonalne
  System CDN XL oferuje szereg użytecznych rozszerzeń jako uzupełnienie funkcjonalności istniejących modułów.
 • CDN e-Sklep
  CDN e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży online.